1,062 موضوع در این تالار قرار دارد

 1. نحوه صحیح شکایت از پلیر

  • 0 پاسخ
  • 2,176 بازدید
 2. call 110 in event

  • 1 پاسخ
  • 31 بازدید
 3. کیل بی دلیل پلیس

  • 5 پاسخ
  • 114 بازدید
 4. فحاشی

  • 2 پاسخ
  • 30 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 38 بازدید
 5. توهین

  • 2 پاسخ
  • 44 بازدید
 6. PD

  • 5 پاسخ
  • 110 بازدید
 7. فحاشی

  • 1 پاسخ
  • 40 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 36 بازدید
 8. کیلینگ کاپ بی دلیل 1 2

  • 14 پاسخ
  • 308 بازدید
 9. وانتد در ایونت

  • 1 پاسخ
  • 31 بازدید
 10. فحش دادن پلیر

  • 1 پاسخ
  • 32 بازدید
 11. اسپم اس ال

  • 1 پاسخ
  • 60 بازدید
 12. پلیس گارد ملی

  • 6 پاسخ
  • 91 بازدید
 13. اسپم m4

  • 5 پاسخ
  • 105 بازدید